• slide01
  • slide02
  • slide03

 

เพลินใจกรุ๊ป จัดพิธีบวงสรวงประจำปี พระตรีมูรติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาและประชาชนในจังหวัดระยอง ณ เทวาลัย ศูนย์การค้า ดิโอโซน ไลฟ์สไตล์มอลล์

บริษัทเพลินใจ กรุ๊ป จำกัด นำโดย นางสาวณัฏฐนันท์ คุณาจิระกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเพลินใจกรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมพิธีบวงสรวงพระตรีมูรติ ประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมขอพรเพื่อความสำเร็จในชีวิต หน้าที่ การงาน ความรัก ชมมหรสพและรับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกภายในงาน โดยกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ เทวาลัย ศูนย์การค้า ดิโอโซน ไลฟ์สไตล์มอลล์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เทวรูปพระตรีมูรติ ปาง 5 หน้า ความสูง 310 เซนติเมตร เริ่มประดิษฐานอยู่ ณ เทวาลัยของศูนย์การค้า ดิโอโซน ไลฟ์สไตล์มอลล์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 นับเป็นองค์ที่ 8 ในประเทศไทยที่ถูกสร้างและอัญเชิญโดยคณะอาจารย์ชุดเดียวกับผู้สร้างพระตรีมูรติที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการไปท่องเที่ยว และ สักการะองค์ พระตรีมูรติ สามารถเดินทางมาได้ที่ ศูนย์การค้า ดิโอโซน ไลฟ์สไตล์ มอลล์ ย่านระยองเมืองใหม่ (สถานีขนส่งใหม่จังหวัดระยอง) ณ หมู่บ้านเพลินใจ 5 ถนนเลี่ยงเมือง สาย 3