• slide01
 • slide02
 • slide03


เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมา

จากบริษัท เพลินใจกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จนถึง บริษัท เพลินใจคอนสตรัคชั่น แอนด์แมเนจเม้นต์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีคุณบุญชู คุณาจิระกุล นั่งแท่นเป็นประธานบริหาร มาโดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เริ่มต้นจากโครงการหมู่บ้านเพลินใจ 1 บนพื้นที่ 21 ไร่ ภายใต้บริษัท เพลินใจ กรุ๊ป จำกัด จนถึงปัจจุบัน โครงการบ้านเพลินใจ 5 เป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพาณิชย์ เมืองใหม่ของชาวระยอง บนทำเลทอง เนื้อที่ 350 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณบุญชู คุณาจิระกุล กับบริษัทในเครือ ได้มีการเปิดดำเนินการ โครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 จะมีโครงการหมู่บ้านหลายแห่งที่ล้มลง แต่สำหรับโครงการบ้านเพลินใจ เราไม่เคยต้องหยุดการก่อสร้างเลย อันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า เราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่าใครมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี

 • ปี พ.ศ. 2530 โครงการบ้านเพลินใจ 1 เนื้อที่ 21 ไร่ มูลค่าโครงการ 100 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2535 โครงการบ้านเพลินใจ 2 เนื้อที่ 300 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2547 โครงการบ้านเพลินใจ 3 (เฟส 1) เนื้อที่ 30 ไร่ มูลค่าโครงการ 150 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2548 โครงการบ้านเพลินใจ 3 (เฟส 2) เนื้อที่ 17 ไร่ มูลค่าโครงการ 50 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2549 โครงการบ้านเพลินใจ 4 อาคารพาณิชย์ มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2551 โครงการบ้านเพลินใจ 5 อาคารพาณิชย์เฟส 1 มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2553 โครงการบ้านเดี่ยวเพลินใจ 4 มูลค่าโครงการ 250 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2555 โครงการโฮมออฟฟิศ The Metro เพลินใจ 5 เฟส 1 มูลค่าโครงการ 120 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2556 โครงการ The Prestige เพลินใจ 4 มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2557 โครงการคอมมูนิตี้มอลล์ The Ozone Lifestyle Mall มูลค่าโครงการ 250 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้างโรงแรม โฮเทล ฟิวส์ ขนาด 7 ชั้น มูลค่าโครงการ 150 ล้านบาท
 • ปัจจุบัน โครงการเพลินใจ 5 ในส่วนของการพัฒนาเฟสที่เหลือ มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท

การเปิดดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเน้นในทำเลที่ตั้ง และสาธารณูปโภคที่ครบครันเพื่อความคุ้มค่า ในการครอบครอง ให้สมกับสโลแกนที่ ว่า “ความสุขเหนือระดับสำหรับครอบครัว”


โครงการต่างๆ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เพลินใจ กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบันเราก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการ พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ของเรา ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้อยู่อาศัย ได้ครอบคลุมทุกความต้องการ ที่สำคัญความคุ้มค่า คือคำนิยมที่ลูกค้าของเรายืนยัน

โครงการบ้านเพลินใจ 2, 3,4,5 และโครงการเพลินฝันพาร์ควิลล์ รวมถึง บี.เจ. เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ แอนด์โฮเท็ล นับเป็นสิ่งยืนยันในคำนิยมดังกล่าวได้ดี และสามารถพิสูจน์ได้ เพราะทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้ว และทุกโครงการของเรานั้น คือ ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของโครงการ ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบ เพราะเป็นทำเลที่สำคัญ เรียกได้ว่าเป็นทำเลทองครบทุกโครงการ

โครงสร้างบริษัท และบริษัทในเครือ • บริษัท เพลินใจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นต์ จำกัด :
  ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ก่อสร้าง)

 • บริษัท เพลินใจ เรียลตี้ จำกัด :
  ธุรกิจให้บริการห้องพัก และที่เกี่ยวข้องกับอาคารและทรัพย์สินของบริษัทฯ

 • พี.เจ. คอนโดเทล :
  ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการคอนโดมิเนียม และห้างสรรพสินค้าแบบเปิด

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

“บ้าน” มิใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นส่วนที่สำคัญ ส่วนหนึ่ง ของชีวิต ครอบครัว เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำ ทั้งหมดจะถูก ประทับไว้ สำหรับผู้ที่มองหารูปแบบการ ใช้ชีวิตที่ทันสมัย สวยงาม ใจกลางเมือง เพลินใจจะเป็นบ้านในฝันของคุณ

วิสัยทัศน์

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ของ จังหวัดระยอง และมอบความพึงพอใจ สูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงเพื่อสร้าง สัมพันธภาพ อันดีระหว่าง กลุ่มบริษัท เพลินใจกรุ๊ป และพันธมิตร ทางธุรกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

พันธกิจ

 1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจที่ เป็นโครงการ ที่มีตำแหน่งอยู่ในย่าน ศูนย์กลางธุรกิจ โดยเน้นถึงเรื่อง ทำเลที่ตั้งโครงการ ที่มีศักยภาพ เช่น อยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก มีระบบ ขนส่งมวลชน เป็นต้น
 2. ราคาสมเหตุสมผล และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึง ต้นทุน และทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญต่อการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโดยคำนึงถึงการ สร้างอรรถประโยชน์ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ของบริษัทให้กว้างขวางขึ้น